ميلاد با سعادت دومين نور الهي در نيمه ي ماه نور بر

تمامي مسلمانان مبارك باد

 

 

آغاز ثبت نام دوره ي پيش دبستاني و دبستان بشرا

براي سال تحصيلي 95-94

شرايط سني دانش آموزان پايه اول:

متولدين نيمه ي دوم سال 1387 و متولدين نيمه ي اول سال 1388

مدارك مورد نياز براي تمامي پايه ها:

6 قطعه عكس 

اصل و كپي شناسنامه دانش آموز

اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي والدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پيام سركار خانم اسكويي

 

 

 

 

 

 تقويم اجرايي

 

 

 

 

پيك آدينه پايه دوم

 

 

 

پيك آدينه پايه سوم

 

 

 

پيك آدينه پايه چهارم

 

 

پيك آدينه پايه پنجم