با آب طلا نام حسين قاب كنيد

با نام حسين يادي از آب كنيد

خواهيد مه سربلند و جاويد شويد

تا آخر عمر تكيه بر ارباب كنيد

فرا رسيدن ماه محرم تسليت باد

 

 

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند:

 

ان الحسين باب من ابواب الجنة


بى گمان حسين درى از درهاى بهشت است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پيام سركار خانم اسكويي

 

 

 

 

 

 تقويم اجرايي

 

 

 

 

پيك آدينه پايه دوم

 

 

 

پيك آدينه پايه سوم

 

 

 

پيك آدينه پايه چهارم

 

 

پيك آدينه پايه پنجم